Vatrodojavne centrale

AM1000

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

• analogno adresabilna centrala s JEDNOM adresabilnom petljom (198 adresa)
• maksimalno 99 adresabilnih detektora + 99 adresabilnih modula; 50 programskih zona; 100 logičkih grupa
• LCD grafilčki displej 8 linija x 20 karaktera (128 x 64 točke)
• nadzirani izlazi za sirenu
• programiranje CBE (Control By Event) jednadžbi za aktiviranje izlaza
• izlazni releji: opći alarm i opća greška
• podešavanje osjetljivosti ručno i automatski (mod dan / noć)
• nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora
• 3 nivoa zaporke i pristupa (korisnik, održavanje, konfiguracija)
• neizbrisiva memorija 500 događaja; kompenzacija drifta; walk-test
• programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download programa
• program kompatibilan sa svim verzijama WINDOWS programa
• automatsko programiranje sustava po uključenju i prepoznavanje uređaja na petlji (kao i eventualnih dvostrukih adresa)
• RS232 izlaz za: printer, terminal, PC računalo i UPDL-1000 program, (externi modul modem/komunikator i RS485 konverter za izdvojene panele buduće opcije)
• programabilni nazivi detektora i zona (16 karaktera)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• napajanje: transformator 220 / 24 V (uključen) + 2 akumulatora 12 V, do 7Ah (nisu uključeni)
• potrošnja: 450 mA(AC)
• plastično kućište, moguć smještaj 2 akumulatora 12V/7Ah
• dimenzije: 338mm x 238 mm x 116 mm
• radna temperatura: – 5° C do 40° C
• težina (bez akumulatora): 2 kgAM2000


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

• analogno adresabilna centrala s DVIJE adresabilne petlje (396 adresa)
• maksimalno 198 adresabilnih detektora + 198 adresabilnih modula; 50 programskih zona
• programabilni izlazi za sirenu
• programiranje CBE (Control By Event) jednađbi za aktiviranje izlaza
• podešavanje osjetljivosti ručno i automatski (mod dan / noć)
• određivanje 9 analognih razina osjetljivosti detektora za poduzimanje određenih akcija i alarm
• nadzor sustava, automatski test detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora
• neizbrisiva memorija 500 događaja; kompenzacija drifta; walk-test
• programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload / download programa
• RS232 izlaz za printer i terminal; RS485 izlaz za do 32 izdvojena signalna i upravljačka panela
• umrežavanje u Notifier-NET 2000
• moguće spajanje plinodojave korištenjem modula IIG1 i IIG4


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• napajanje: transformator 220 / 24 V (uključen) + 2 akumulatora 12 V, do 17 Ah (nisu uključeni)
• napajanje uređaja 24 Vdc, 1,8 A; dimenzije: 276 mm x 365 mm x 125 mm

AM4000


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

• analogno adresabilna centrala s 4 adresabilne petlje (do 792 adresa / 396detektora + 396 modula i ručnih javljača)
• u jednoj petlji 99 vatrodojavnih detektora + 99 modula
• maksimalno 792 uređaja, 100 programskih zona i 400 programskih grupa
• programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload/download programa UPDL4000 (povezivanje s PC preko ugrađenog RS232)
• UPDL4000 omogućava presnimavanje konfiguracije centrale na PC i obrnuto, pregledavanje arhive događaja, upisivanje upravljačkih jednađbi
• tri nivoa pristupa određenih zaporkama (korisnički/serviser/programer)
• opis adresabilnih točka sa 16, a opis zona s 32 karaktera
• grafički LCD 8 linija po 40 karaktera (240×64 pixela)
• CBE (control-by-event) jednadžbe za aktiviranje izvršnih uređaja (And, Or, Xor, itd…)
• nebrisiva memorija 999 događaja, ugrađen sat
• izlaz za sirenu; relejni izlaz za alarm i kvar
• jedan RS232 izlaz za printer (opc. Terminal emulator)
• jedan RS232 ili RS485 izlaz za izdvojene signalne i upravljačke panele
• moguće umrežavanje u NOTI-FIRE-NET, potreban SIB-600N modul
• automatsko prepoznavanje priključenih detektora i modula
• programabilni alarmni nivoi za svaki detektor (podešavanje osjetljivosti)
• signaliziranje potrebnog čišćenja pojedinog detektora ili smanjene osjetljivosti
• automatska promjena osjetljivosti dan/noć
• walk-test funkcija
• ugrađena tipkovnica s funkcijskim tipkama (evakuacija, reset kašnjenja, utišavanje zujalice, utišavanje/obnova sirena, reset sustava)
• mogućnost spajanja izdvojenih upravljačkih panela serije LCD6000


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• nadzirani izlaz za sirenu; relejni izlazi: za alarm i kvar 3 A @ 30 V
• napajanje: transformator 220 / 24Vdc-2,7A tot. (uključen) + 2 akumulatora12 V, do 18 Ah (nisu uključeni)
• radna temperatura: -5°C do +40°C.
• relativna vlažnost: 10 ·93% (bez kondenziranja)
• dimenzije: 482 mm x 267 mm x 108 mm
• težina: 2kg

AM6000.4


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

• analogno adresabilna centrala s 4 do 16 adresabilnih petlji (do 3.168 adresa)
• u jednoj petlji 99 vatrodojavnih detektora + 99 modula
• maksimalno 3168 uređaja, 150 programskih zona i 400 programskih grupa
• programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload/download programa za računalo (potreban SIB600 modul)
• izlaz za sirenu; relejni izlaz za alarm i kvar
• RS232 izlaz za printer + RS485 izlaz za izdvojene signalne i upravljačke panele
• moguće umrežavanje u NOTI-FIRE-NET, potreban SIB-600 modul


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• izlaz za sirenu: 3 A / 24 V; relejni izlazi: za alarm i kvar 3 A @ 30 V
• napajanje: transformator 220 / 24V (uključen) + 2 akumulatora 12 V, do 25 Ah (nisu uključeni)
• izlaz za napajanje i prekidano napajanje vanjskih potrošača 24 Vdc, 3 A
• dimenzije: 535 mm x 440 mm x 200 mm

AM6000.4R


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

• analogno adresabilna centrala s 4 do 16 adresabilnih petlji (do 3.168 adresa)
• u jednoj petlji 99 vatrodojavnih detektora + 99 modula
• maksimalno 3168 uređaja, 150 programskih zona i 400 programskih grupa
• programiranje pomoću tipkovnice i LCD displeja ili putem upload/download programa za računalo (potreban SIB600 modul)
• izlaz za sirenu; relejni izlaz za alarm i kvar
• RS232 izlaz za printer + RS485 izlaz za izdvojene signalne i upravljačke panele
• moguće umrežavanje u NOTI-FIRE-NET, potreban SIB-600 modul


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• izlaz za sirenu: 3 A / 24 V; relejni izlazi: za alarm i kvar 3 A @ 30 V
• napajanje: transformator 220 / 24V (uključen) + 2 akumulatora 12 V, do 25 Ah (nisu uključeni)
• izlaz za napajanje i prekidano napajanje vanjskih potrošača 24 Vdc, 3 A
• dimenzije: 535 mm x 440 mm x 200 mm


BENT-J408-2


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • mikroprocesorska vatrodojavna centrala s 2, 4, ili 8 ulaznih zona
 • max. 21 klasični vatrodojavni detektor po zoni (do max. 168-neubrajajući ručne javljače)
 • plinodojavna zona, komatibilna s proporcionalnim plinodojavnim detektorima 4-20mA
 • programabilni alarmni nivoi
 • dan/noć mod, programabilne vremenske zadrške
 • svaka zona posjeduje svoj izlaz za proslijeđivanje alarma, čime se omogućava selektivan pristup gašenju požara
 • 2 nadzirana izlaza za signalizatore alarma
 • utišivi i isključivi izlazi alarma i greške, 24Vdc
 • utišiv izlaz alarma 12 Vdc za telefonske komunikatore
 • programabilni izlazi (open colector)
 • ulaz za utišavanje signalnih uređaja
 • s ključem (ili kodom) se omogućava pristup upravljačkim tipkama centrale
 • programiranje putem upravljačkog panela centrale ili PC računalom
 • za potpuni pristup i upravljanje centralom putem PC računala, raspoloživ je Windows programski paket BENT-J400-SOFT, kojim se može iščitavati memorija događaja, vršiti ispis, resetirati sve programabilne funkcije
 • memorija 50 posljednjih događaja sa datumom i vremenom (vidljiva putem PCa)
 • RS485 BUS (samo kod J408-8)
 • moguć smještaj 2 akumulatora 12V/7Ah (nisu u kompletu)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 230Vac +-10%
 • ugrađen ispravljač-punjač akumulatora, linearni, 27,6 Vdc; 1,5 A
 • dimenzije: 354 x 280 x 100 mm
 • težina (bez akumulatora): 4 kg

BENT-J424-8


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • mikroprocesorska vatrodojavna centrala s 8 ulaznih zona, proširivo do 24, modulima proširenja 8 zona BENT-J400EXP8
 • opcijski modul s LCD displejem BENT-J400-LCD
 • max. 21 klasični vatrodojavni detektor po zoni (do max. 168-neubrajajući ručne javljače)
 • plinodojavna zona, komatibilna s proporcionalnim plinodojavnim detektorima 4-20mA
 • programabilni alarmni nivoi
 • dan/noć mod, programabilne vremenske zadrške
 • svaka zona posjeduje svoj izlaz za proslijeđivanje alarma, čime se omogućava selektivan pristup gašenju požara
 • 2 nadzirana izlaza za signalizatore alarma
 • utišivi i isključivi izlazi alarma i greške, 24Vdc
 • utišiv izlaz alarma 12 Vdc za telefonske komunikatore
 • programabilni izlazi (open colector)
 • ulaz za utišavanje signalnih uređaja
 • s ključem (ili kodom) se omogućava pristup upravljačkim tipkama centrale
 • programiranje putem upravljačkog panela centrale ili PC računalom
 • za potpuni pristup i upravljanje centralom putem PC računala, raspoloživ je Windows programski paket BENT-J400-SOFT, kojim se može iščitavati memorija događaja, vršiti ispis, resetirati sve programabilne funkcije
 • memorija 50 posljednjih događaja sa datumom i vremenom (vidljiva putem PCa)
 • RS485 BUS
 • moguć smještaj 2 akumulatora 12V/17Ah (nisu u kompletu)


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 230Vac +-10%
 • ugrađen ispravljač-punjač akumulatora, linearni, 27,6 Vdc; 2,5 A
 • dimenzije: 422 x 502 x 116 mm
 • težina (bez akumulatora): 8,5 kg