Sustav detekcije požara 800Exi

Sustav za detekciju požara 800 Exi namijenjen je za detekciju požara u eksplozivno ugroženim prostorima. Treba napomenuti da se u eksplozivno ugroženim prostorima smiju upotrebljavati samo uredaji za koje je sigurno da neće izazvati paljenje eksplozivne smjese. Takvi uređaji su specijalno konstruirani i građeni, a prije upotrebe tipski certificirani, odnosno pojedinačno ispitani na način određen normama i propisima. Korisnik mora imati valjani certifikat o svakom pojedinom uređaju koji se ugrađuje u eksplozivno ugrožene prostore.
 

Sustav detekcije požara 800 Exi namijenjen je za upotrebu u industriji (II),grupa plinova “c”,za temperaturni razred T6, odnosno za ostala mjesta korištenja, gdje su uvjeti za korištenje manje rigorozni od navedenih uvjeta.


Sustav detekcije požara 800 Exi izveden je kao samosigurni sustav, tj. naponi i struje unutar sustava tako su ograničene da iskrenje nastalo u sustavu ne može izazvati paljenje zapaljive smjese. To znači, da ni iskrenja i oštećenja na kabelima unutar eksplozivno ugroženog prostora ne mogu izazvati paljenje zapaljive smjese. Time je omogućeno vrlo jednostavno projektiranje, jednostavna i nezahtjevna instalacija, montaža i održavanje sustava , time je bitno smanjena cijena takvih sustava.


Važno je napomenuti da je jedna od osnovnih prednosti sustava 800 Exi mogućnost upotrebe bilo koje necertificirane vatrodojavne centrale (u smislu samosigurnosti), napona napajanja zona 24V nom. lsto tako, nije potrebno korištenje dodatnih Zenner barijera, koje radi grešaka u pogonu lako pregaraju, a zahtjevaju i složenu montažu. Montaža barijera zahtjeva posebno kućiste sa šinjom za montažu te vrlo dobra uzemljenje barijera što znatno poskupljuje sustav. Kod vatrodojavnog sustava zaštite 800 Exi nije potrebno nikakvo uzemljenje. Osigurana je detekcija kratkog spoja, sto je kod sustava s barijerama teže izvedivo.


Sustav se sastoji od slijedećih certificiranih komponenata:
• uređaja SSU 24 ExEi
• podnožja javljača P 801 Exi, P802/1 Exi i 802/2 Exi
• termičkog javljača TO 81. Exi i TMD 81 . Exi
• ionizacijskog javljača dima IDD 8O.Exi
• optičkog javljača dima ODD 801 Exi


Na sustav se mogu prikljuciti i kontaktni javljači [ručni javljači požara) koji u sebi ne sadrze reaktivne komponente.


Sustav detekcije požara certificiran je prema postojecim HRN i EN normama.