Signalizacija

BENT-H900/R24
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• vatrodojavna sirena za unutarnju montažu
• verzija sa stroboskopskom Xenon bljeskalicom
• modeli sa i bez mogućnosti sinhronizacije
• prozirni pokrov bljeskalice, a na zahtjev u plavoj ili narančastoj boji


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

• napajanje: 19-32Vdc
• potrošnja: bljeskalica-135 mA; zvučnik-90mA
• zvučni izlaz: slabiji 87 (+-3) dB; jači 100 (+-3) dB
• jakost bljeskalice: 60 cd
• dimenzije: 126 x 132 x 53 mm
• kucište: IP31
• radna temperatura: 5 ÷ 40 °C
• težina: 245 g


BENT-LUXFIRE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• niskoprofilni panel požarnog alarma, podesiva frekvencija bljeskalice ili konstantno svjetlo, od samogasive plastikeCSA1330
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• držač vatrootpornih vrata
• zidna montaža
• sa ili bez ručne sklopke za otpuštanje
• verzija sa trajnim držanjem


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje: 24 V; potrošnja 65 mA
• sila držanja 25/50/50 kg
• dimenzije: 65 mm x 65 mm x 40 mm

 


INDICATOR  

 
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• paralelni indikator aktiviranja vatrodojavnih detektora serije 400/500/600/700
• svjetlosna signalizacija požarnog alarma


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje 10 do 30 V, 3 WPAN-1

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• audio vizualni signalni panel s izmjenivim natpisima, svjetlosna signalizacija