Klasična detekcija plina

BDS CO
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• detektor metana (katalitički) / ugljičnog monoksida (poluvodički)
• rekalibracija preporučiva nakon max 12 mjeseci
• samogasivo plastično kućište zaštićeno od prašine
• dva izlazna nivoa (pre-alarm i alarm) Level1=6% L.E.L.; Level2=10% L.E.L.
• neovisno podešavanje NULE
• kompatibilan s MINIGAS plinodojavnom centralom, trožično spajanje
• relejni izlaz

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje: 24 Vdc +-15%


MINIGAS
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• centrala za detekciju plina, 2 ZONE
• spajanje do 3 DETEKTORA po zoni
• moguće uključivanje i isključivanje svake zone
• RELEJNI IZLAZI za alarm, predalarm i kvar; nadzirani izlaz za sirenu
• plastično kućište
• moguće korištenje VGS serije proporcionalnih 4-20mA plinodojavnih detektora

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• napajanje – transformator 220/24V (uključen) + 2 akumulatora 12 V, 7 Ah (nisu uključeni)
• relejni izlazi 1 A @ 24 V; izlaz za sirenu 1 A / 24 V; dimenzije: 310 mm x 240 mm x 105 mm


VULGAS
 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• katalitički detektor metana s relejnim alarmnim izlazom
• crvena LED za signalizaciju alarma
• kompatibilan s MINIGAS centralom
• raspoloživi detektori za različite plinove u izvedbi otpornoj na prašinu i u protueksplozivnoj izvedbi
• ugrađen buzzer koji se aktivira u alarmu
• dva izlazna alarmna nivoa (pre-alarm, alarm)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Pre-alarm = 6% L.E.L (Lower Explosivity Limit), Alarm = 10% L.E.L.
• napajanje 24 Vdc ±15%, potrošnja 10 mA (30 mA u alarmu)
• IP55 kućište
• alarmni relej NC/NO/C, 5A@250Vac