Detektori

IDD801


OSNOVNE KARAKTERISTIKE
lzvori zračenja su folije Americijuma 241 , kao izvora a- zračenja vrlo kratkog dometa i malog intenziteta. Dim, ulaskom u vanjsku, mjernu komoru, smanjuje vodljivost vanjske komore i povećava napon izmedu komora , koji služi kao mjera koncentracije dima u vanjskoj komori. Kada koncentracija dima dosegne određenu razinu , okidni sklop generira alarm, (poveća struju kroz javljač) što se signalizira LE diodom na podnožju javljača. Postoji izvedba javljača sa integracionijskim članom, koji se koristi u prostorima s kratkotrajnim povećanjem koncentracije dima, uzrokovanu radnim procesom u tom prostoru (skladista u kojima se kreću motorna vozila, garaže i sl. ).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napon napajanja: 12V – 30V DC
Struja alarma: < 100mA
Struja u mirnom stanju: < 30uA
Temperaturno područje rada: -20C – +65C
Izvedba prema postojećim HRN i EN normama

ODD801

OSNOVNE KARAKTERISTIKE
U komori, zaštićenoj od vanjskog svjetla smještena je infracrvena LE dioda i fotodioda osjetljiva na infracrveno svjetlo. LE dioda i fotodioda u normalnim uvjetima “ne vide” jedna drugu . Kada u komoru uđe dim, dođe do rasapa svjetlosti i refleksije na česticama dima, te fotodioda detektira svjetlo. Uz definiranu količinu čestica dima, odnosno količine svjetlosti koju “vidi” fotodioda , generiraju se dva predalarma, odnosno alarm, kada se čestice dima zadrže duže ad cca 10 sek u mjernoj komori. Time je osigurana neosjetljivost na kratkotrajne veće količine dima, a sinkronom detekcijom neosjetljivost na ostale smetnje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Napon napajanja: 12V – 30V DC
Struja alarma: < 100 rnA
Srednja struja u mirnom stanju: < 25 uA
Temperaturno područje rada: – 20C – +65C
Izvedba prema postojećim HRN i EN normama

TD801; TMD801; TMD802; TD803; TMD803


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

U javljacu su ugradena dva uparena NTC otpornika. Jedan je izlozen direktno vanjskim utjecajima, a drugi je zaliven unutar javljaca. Kod povisenja temperature nastaje razlika u vrijednosti otpora NTC- a, sto uz definirane brzine porasta temperature generira alarm. Kod spore promjene temperature,vrijednosti otpora oba NTC-a su priblizno jednake, ali se dovoljno smanje i generira se alarm. Time je osigurana i termo- diferencijalna i termomaksimalna funkcija javljaca. Dvi javljaci nose oznaku TO. Postoji i izvedba sa samo termomaksimalnom funkcijom, za prostore gdje se ocekuju nagle promjene temperature. Dvi javljaci imaju oznaku TMD.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon napajanja: 12V – 30V DC
Struja alarma: < 100 mA
Srednja struja u mirnom stanju: < 30 uA
Temperaturno područje rada: – 20C – +85C
Temperature alarma: +57C, +65C, +73C
Izvedba prema postojećim HRN i EN normama


PODNOŽJA JAVLJAČA SERIJE 80


Na raspolaganju su dvije osnovne mehaničke izvedbe podnozja javljača: standardna izvedba i izvedba povećane mehaničke zaštite. Standardna se izvedba najčesće koristi u zatvorenim prostorima s “normalnim” uvjetima i podžbuknim ožičenjem. U otežanim uvjetima koristi se izvedba s povećanom mehaničkom zaštitom 

(industrija, tuneli i sl). U obje mehaničke izvedbe mogu biti ugrađene različite elektroničke pločice za pojedine vrste sustava detekcije požara: konvencionalni sustavi detekcije požara, adresabilni radio sustavi detekcije požara (TEMA 80), sustavi detekcije u protueksplozijskoj izvedbi (sustav BOO Exi), sustavi detekcije unutar protuprovalnih sustava.

ECO2003 O


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • analogno adresabilni optički vatrodojavni javljač
 • ugrađen izolator petlje
 • ”plug&play” automatsko adresiranje
 • LED za signalizaciju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • potrošnja 140 µA / 6,5mA u alarmu
 • max brzina strujanja zraka: 20 m/s
 • radna temperatura -20 to +70°C
 • max. vlažnost 95%


SD851E


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • niskoprofilni dvožični optički vatrodojavni detektor
 • mogućnost adresiranja detektora
 • mogućnost podešavanja osjetljivosti
 • mogućnost očitanja trenutne vrijednosti mjernog elementa (zaprljanja optičke komore)
 • automatska kompenzacija smetnje uslijed onečišćenja optičke komore ”DRIFT compensation”
 • mogućnost upisivanja servisnih pregleda (datuma zadnjeg održavanja)
 • trobojna LED za brzu dijagnostiku
 • programabilno bljeskanje LED
 • izlaz za izdvojeni indikator
 • odvojiva optička komora sa zašitnom mrežicom protiv insekata omogućava jednostavnije čišćenje
 • mogućnost zašite protiv skidanja s podnožja
 • za ugradnju potrebno podnožje B401 ili B324RL
 • moguće daljinsko testiranje detektora pomoću S300 RTU ”laserskog daljinskog”
 • programiranje, podešavanje, očitavanje moguće pomoću S300RPTU uređaja za daljinsko programiranje, a na udaljenostima 4-5m (bez skidanja s podnožja) potreban i ”naglavni” adapter S300SAT

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8 do 30 Vdc, potrošnja u mirovanju 120 µA/24Vdc
 • dimenzije 102 mm x32,5 mm (43mm s podnožjem)
 • radna temperatura od -20 °C do 60 °C
 • relativna vlažnost 10 – 93%


05 F


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • detektor osjetljiv na infracrveno zračenje koje proizvodi plamen
 • namijenjen prostorima gdje može doći do brzog širenja plamena uslijed prisutnosti lakozapaljivih materijala (plinovi, zapaljive tekućine, plastika, smole, guma, drvo, papir…), npr. tvornice, vanjska i unutarnja skladišta….
 • u slučaju detekcije plamena i njegovog trajanja od min 5 s (na zahtjev podesivo od 0-10s), aktivira se izlazni relej koji ostaje aktivan cijelo vrijeme trajanja plamena
 • funkcija TELE TEST omogućava testiranje detektora s daljine (potrebno 24Vdc/20mA)
 • smješta se okomito iznad centra područja koje treba nadzirati, a u slučaju niskog stropa idealno mjesto za ugradnju je kut
 • zbog mogućih lažnih alarma mora se onemogućiti doticaj s sunčevim svjetlom ili svjetlosti žarulja (otporničkih)
 • ugrađeno kašnjenje 5s (podesivo od 1 do 10s)
 • automatski reset

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24Vdc +-15%
 • potrošnja: mirovanje 10 mA, u alarmu 40mA
 • frekvencija plamena: 5-20 Hz; osjetljivost u području spektra 1-3 mikrona
 • kut vidnog polja: 90°
 • osjetljivost: 2-3% (na 5m vatra od 10cm, odnosno na 10m vatra od 20cm), a po potrebi, moguće je naručiti i detektor s 10 puta većom osjetljivošću (20cm vatra s 100m)
 • alarmni izlazi: relej 2A/220Vac i tranzistorski (OC) 50mA/24Vdc
 • radna temperatura: – 20° do 60°C
 • kućište: IP65
 • dimenzije: 152 x 92 x 80 mm


05 S


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • detektor iskre i pokretnih tinjajućih tijela
 • pogodan za korištenje u drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, kožarskoj industriji, tvornicama namještaja…itd. gdje često postoji vrlo velika mogućnost nastanka požara uzrokovanog iskrom
 • detektor reagira na infracrveno zračenje (IR) koje emitira iskra
 • u trenutku detekcije iskre aktivira se alarmni relej u trajanju 3 s (podesivo od 1 do 10s)
 • namijenjen je ugradnji na usisne cjevovode, ili na pneumatske kanale za transport drvene prašine i otpada, tako da kroz prozorčić ”vidi” unutrašnjost cijevi
 • moguće ga je smjestiti i iznad pokretnih traka s drvenom građom, žitaricama, ili prehrambenim artiklima, izbjegavajući doticaj detektora s sunčevim svjetlom
 • uobičajeno se dektor koristi u kombinaciji sa automatskim sustavom gašenja, koji upravlja elektroventilom i vodenim mlaznicama koje s kratkim mlazom vode gase svaku iskru koja prođe ispred detektora
 • eventualno dodatnim detektorom iskre signaliziraju se neugašene iskre ili kvar na primarnom sustavu gašenja
 • funkcija TELE TEST omogućava testiranje detektora s daljine (potreban impuls 24Vdc/20mA
 • ugrađeno kašnjenje 5s (podesivo od 1 do 10s)
 • automatski reset

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24Vdc +-15%
 • potrošnja: mirovanje 10 mA, u alarmu 44mA
 • osjetljivost: iskra od 0,5mm do 0,5m; u području spektra 1-3 mikrona
 • kut vidnog polja: 90°
 • trajanje alarma: uobičajeno 3 sekunde
 • alarmni izlaz: relej 2A/220Vac
 • radna temperatura: – 20° do 60°C
 • kućište: IP65
 • dimenzije: 200 x 95 x 80 mm

ASF 100


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • aktivna infracrvena vatrodojavna barijera
 • zaseban predajnik i prijemnik
 • veliki raspon podešavanja okomitog i vodoravnog kuta, jednostavna ugradnja i podešavanje
 • najveća površina pokrivanja 1600 m2
 • mogućnost podešavanja osjetljivosti i alarmnog nivoa
 • automatski povratak u radni režim, u slučaju prekida rada sustava

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje: 24 Vdc
 • otpornost na elektromagnetske smetnje EMC <25 V/m 1MHz -2,2 GHz
 • dimenzije (sa nosačem): 224x119x313mm
 • radna temperatura: -20 °C do 55 °C

B100


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • aktivna infracrvena vatrodojavna barijera
 • zaseban predajnik i prijemnik
 • odabir dip-switch-em između dva moda rada: Lo (udaljenost 5-45m) i Hi (45 do 100 m)
 • izbjegavanje lažnih alarma lokalnom vremenskom zadrškom podesivom od 0-90 sec
 • strujni izlaz: standardni 4-20 mA
 • relejni izlaz alarma (1A/30V)
 • relejni izlaz greške (170mA/30V)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • ABS kućište u IP44
 • dimenzije 80x150x80 mm
 • težina 150g
 • dužine oklopljenog kabela: 500m/0,5 mm2; 1000m/1,0mm2; 2000m/1,5 mm2
 • potrošnja / 24Vdc u Lo modu: mirovanje 26 mA / alarm 39 mA
 • potrošnja / 24Vdc u Hi modu: mirovanje 34 mA / alarm 46 mA
 • max područje pokrivanja: 675 m2 (30x15m na Lo) i 1500m2 (100x15m na Hi)
 • radna temperatura: – 20°C do 55°C

B324RL


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • relejno podnožje
 • koristi se s Notifier SD851 i FD851 vatrodojavnim detektorima


B401


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • standardno podnožje
 • koristi se s Notifier SD851

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • 10,2 cm promjer


B501

This image has an empty alt attribute; its file name is b401.png


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Standardno podnožje za adresabilne vatrodojavne detektore

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • 10,2 cm promjer


B501BH

This image has an empty alt attribute; its file name is b401.png


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • podnožje za adresabilne vatrodojavne detektore, komplet sa sirenom
 • namijenjeno sustavima gdje je neophodan smještaj sirene na lokaciji svakog
 • detektora (hotelske sobe, uredi u razvedenim zgradama, bolničke sobe…)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • nužno dodatno napajanje 17-32 Vdc za sirenu
 • zvučni izlaz 95dB/3,3m
 • struja mirovanja 1 mA / 15 mA u alarmu
 • kašnjenje 10sekundi, ugrađeno u podnožje

B524IEFT


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • podnožje za adresabilne vatrodojavne detektore, komplet sa izolatorom
 • odvajanjem dijela adresabilne petlje koji je u kratkom spoju, onemogućava pad komunikacije u cijeloj petlji
 • ovisno o tipu uređaja, sa jednim podnožjem B524, može biti ”izolirano” do 20 uređaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 15 – 28.5 Vdc
 • potrošnja 100 µA
 • dimenzije 102 mm x 26 mm
 • radna temperatura ·0°C do 70°C
 • relativna vlažnost 10% to 93%
 • max. presjek vodiča 1,5 mm2


BENT-601CH


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • kombinirani dvožični vatrodojavni detektor (elektrokemijski osjetnik ugljičnog monoksida (CO)+ termodiferecijalni osjetnik)
 • brza i pouzdana detekcija produkata gorenja (kako sporih tako i brzih)
 • namijenjen uvjetima gdje razne mehanicke prepreke ometaju nesmetan dolazak eventualnog dima do detektora, kao i otežanim uvjetima gdje uporaba klasičnog optičkog detektora može dovesti do lažnih alarma
 • termodiferencijalni detektor u uvjetima detekcije brzog podizanja temperature povećava osjetljivost CO detektora
 • LED za signalizaciju normalnog i alarmnog stanja
 • izlaz za paralelni indikator
 • spajanje neovisno o polaritetu napajanja
 • za montažu potrebno koristiti podnožje BENT-MUB ili MUB-RV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 10.5 do 33 V, potrošnja u mirovanju 68 µA/24Vdc , u alarmu 53 mA/24Vdc
 • dimenzije 125,6 mm x 23,5 mm (podnožje), 109 mm x 43 mm (detektor)
 • vrijeme reseta 2-5 sek
 • radna temperatura od -10°C do 55°C
 • relativna vlažnost 0-95%


BENT-601H-R


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • dvožični termodiferencijalni detektor
 • LED za signalizaciju normalnog i alarmnog stanja
 • izlaz za paralelni indikator
 • spajanje neovisno o polaritetu napajanja
 • za montažu potrebno koristiti podnožje BENT-MUB ili MUB-RV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 10.5 do 33 V, potrošnja u mirovanju 65 µA/24Vdc , u alarmu 55 mA/24Vdc
 • dimenzije 125,6 mm x 23,5 mm (podnožje), 109 mm x 43 mm (detektor)
 • vrijeme reseta 2-5 sek
 • radna temperatura od -20°C do 70°C
 • relativna vlažnost 0-95%


BENT-601P


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • dvožični optički vatrodojavni detektor
 • LED za signalizaciju normalnog i alarmnog stanja
 • izlaz za paralelni indikator
 • spajanje neovisno o polaritetu napajanja
 • za montažu potrebno koristiti podnožje BENT-MUB ili MUB-RV

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 10.5 do 33 V, potrošnja u mirovanju 65 µA/24Vdc , u alarmu 55 mA/24Vdc
 • dimenzije 125,6 mm x 23,5 mm (podnožje), 109 mm x 43 mm (detektor)
 • vrijeme reseta 2-5 sek
 • radna temperatura od -20°C do 70°C
 • relativna vlažnost 0-95%

BENT-MCP900/S


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ručni javljač požara s folijom umjesto stakla
 • obnova (povrat u nealarmno stanje) pomoću ključa (u kompletu)
 • moguća ugradna (s MCP900/RF) ili nadgradna (s MCP900/RB) montaža
 • moguće dodati sigurnosna vratašca (MCP900/DN)
 • verzija s NO kontaktom, LED signalizacijom normalnog rada i alarma, te adresabilna


BENT-MUB


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Standardno podnožje za vatrodojavne detektore serije 600

BENT-MUB-RV


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • Relejno podnožje za dvožične vatrodojavne detektore


CMX10R


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni kontrolni modul;10 izlaznih releja
 • postavljanje adrese modula s mikroprekidačima
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • LED lampica za signalizaciju rada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24 Vdc, potrošnja 200 mA

CSA1460


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ručni javljač požara s dva prekidača, za montaža u eksplozivnim sredinama
 • ručno aktiviranje nakon razbijanja stakla
 • mogućnost automatskog aktiviranja, čekić u kompletu
 • otvori za plombiranje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • dimenzije: 90 mm x 107 mm x 110 mm


SA1469 (BG14S)


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ručni javljač požara s jednim mikroprekidačem (NO/NC/COM)
 • automatsko aktiviranje nakon razbijanja stakla
 • mogućnost testiranja s test ključem
 • samoljepljive poruke na raznim jezicima

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • dimenzije: 120 mm x 84 mm x 31 mm

CSA1492


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • crveno metalno kućište za čuvanje ključa
 • ključ se čuva pod staklom, koje se u slučaju nužde razbija čekičem (u kompletu)
 • razbijanjem stakla aktivira se izmjenični kontakt 75Vdc/3A
 • moguća vanjska montaža

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • dimenzije: 95 mm x 95 mm x 43 mm
 • radna temperatura: -10°C to +50°C


DH400ACDC


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • komora za uzorkovanje zraka iz ventilacijskih kanala
 • brzina strujanja zraka od 1.5 do 20 m/s
 • za ugradnju potrebne 2 cijevi za uzorkovanje zraka ST 1.5 ili ST 3
 • optički detektor SD851 u kompletu

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8.5 do 35 Vdc
 • potrošnja u mirovanju 120 µA/24Vdc; u alarmu 1,5mA/24Vdc
 • dimenzije 368x127x89 mm
 • radna temperatura 0°C do 49 °C


DHX-502


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • komora za uzorkovanje zraka iz ventilacijskih kanala za adresabilne detektore
 • brzina strujanja zraka od 1.5 do 20 m/s
 • za ugradnju potrebne 2 cijevi za uzorkovanje zraka ST 1.5 ili ST 3
 • potreban 1 kom SDX 751

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8.5 do 35 Vdc, potrošnja 120 mA


ECO1000 BREL 24L


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • koristi se s Notifier ECO1000 optičkim vatrodojavnim detektorom
 • koristi se za četverožično spajanje detektora na protuprovalne centrale

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje: 10-30 V
 • relej NO,NC
 • max presjek vodiča 1,5 mm2

ECO1003 O


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • niskoprofilni dvožicni optički vatrodojavni detektor
 • LED za signalizaciju normalnog i alarmnog stanja
 • ugrađeni integrirani krug ASIC, koristeći posebne procesne algoritme, dodatno osigurava detektor od lažnih alarma
 • za ugradnju potrebno podnožje ECO1000 B ili ECO1000 BREL 24L

ECO1005 T


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • niskoprofilni dvožični termodiferencijalni + termički detektor 58 °C
 • LED za signalizaciju normalnog i alarmnog stanja
 • ugrađeni integrirani krug ASIC, koristeći posebne procesne algoritme dodatno osigurava detektor od lažnih alarma
 • za ugradnju potrebno podnožje ECO1000 B ili ECO1000 BREL 24L
 • mogućnost daljinskog testiranja detektora pomoću S300RTU laserskog uređaja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8 do 30 Vdc, potrošnja u mirovanju 55 µA/24Vdc, max u alarmu 80 mA (limitirana)
 • dimenzije 102 mm x 40,5 mm (+9,5mm standardno podnožje)
 • radna temperatura -0°C to +70°C
 • relativna vlažnost 5-95%

ECO2000 M


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ulazni modul ECO serije

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • potrošnja 140 µA / 6,5 mA u alarmu
 • radna temperatura -30 to +70 °C
 • max. vlažnost 95%

ECO2005 T


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • analogno adresabilni termički javljač ,termički detektor 58°C
 • ugrađen izolator petlje
 • ”plug&play” automatsko adresiranje
 • LED za signalizaciju

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • potrošnja 140µA / 6,5 mA u alarmu
 • radna temperatura -30 to +70°C
 • max. vlažnost 95%

FD851RE


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • niskoprofilni dvožični termički + termodiferencijalni detektor
 • reagira na porast temperature ili na temperaturu 57°C
 • mogućnost adresiranja detektora
 • mogućnost podešavanja osjetljivosti
 • mogućnost očitanja trenutne vrijednosti mjernog elementa
 • automatska kompenzacija smetnje uslijed onečišćenja ”DRIFT compensation”
 • mogućnost upisivanja servisnih pregleda (datuma zadnjeg održavanja)
 • trobojna LED za brzu dijagnostiku
 • programabilno bljeskanje LED
 • izlaz za izdvojeni indikator
 • mogućnost zašite protiv skidanja s podnožja
 • za ugradnju potrebno standardno podnožje B401 ili B324RL
 • moguće daljinsko testiranje detektora pomoću S300 RTU ”laserskog daljinskog”
 • programiranje, podešavanje, očitavanje moguće pomoću S300RPTU uređaja
 • za daljinsko programiranje, a na udaljenostima 4-5m (bez skidanja s podnožja) potreban i ”naglavni” adapter S300SAT

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8 do 30 V, potrošnja 120 µA/24Vdc
 • dimenzije 102 mm x32,5 mm (43mm s podnožjem)
 • radna temperatura od -20 °C do 60 °C očitavanje moguće pomoću S300RPTU uređaja za daljinsko programiranje, a na udaljenostima 4-5m (bez skidanja s podnožja) potreban i ”naglavni” adapter S300SAT
 • relativna vlažnost 10 – 93%

HPX-751


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • FILTREX analogno adresabilni optički vatrodojavni detektor za rano otkrivanje požara u otežanim uvjetima rada
 • centrali šalje analognu informaciju o razini produkata gorenja u prostoru
 • namjenjen za rad u otežanim uvjetima (prašina, vlaga, smog, piljevina)
 • visoka tolerancija na jaka vanjska strujanja zraka
 • otporan na čestice vodene ”prašine” u pogonima gdje se vrši povremena čišćenja pod mlazom vode
 • filter uklanja čestice prašine do veličine 25 mikrona
 • izmjenjivi filter
 • sustav strujanja zraka se zasebno napaja i potpuno je nadziran
 • LED trepće kada je detektor adresiran (moguće isključiti LED), konstantno svijetle u alarmu
 • moguće spajanje izdvojenog indikatora prorade javljača
 • kompatibilan sa svim Notifier adresabilnim vatrodojavnim centralama
 • četverožično povezivanje s centralom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje: od 15 do 32 Vdc ( potrošnja iz petlje 230 µA/24 Vdc u mirovanju, 285 µA/24 Vdc jedna komunikacija svakih 5 sekundi sa LED omogućenom)
 • neophodan dodatni izvor napajanja 24 Vdc AUX (potrošnja iz dodatnog izvora 6 mA u mirovanju, 60 mA u detekciji dima, 80 mA u detekciji ispravnog zračnog toka)
 • dimenzije: visina 89 mm x promjer 102 mm

IIG1


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • modul za spajanje plinodojavnog detektora na vatrodojavnu centralu
 • svaki plinodojavni javljač, priključen na ove module, troši 3 adrese (od 99 raspoloživih i namijenjenih detektorima u adresabilnoj petlji => max. 33 plinodojavna detektora u 1 petlji)
 • svaki IIG modul mora biti zasebno napajan dodatnim napajačem 15-30 Vdc/800 mA (potrošnja 22mA modul + struja potrošnje detektora)
 • osjetljivost se izražava u ppm (Parts Per Milion) kao i u postotku L.E.L. (Lower Explosion Limit)
 • ovisno o željenom prikazu, osjetljivost se može programirati 20 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 500 ppm ili 25%, 100%
 • kompatibilan s vatrodojavnim centralama AM2000 / AM4000 / AM6000

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • potrošnja 1 mA, 1,1 mA u Blink modu
 • radna temperatura: 0°C-49°C
 • dimenzije: IIG1=125 x 85 x 60 mm, IIG4=155 x 115 x 70 mm

LPX 751


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • niskoprofilni analogno adresabilni LASERSKI vatrodojavni detektor za rano otkrivanje požara
 • samo za ID60/AFP 400 centrale
 • AWACSTM algoritam statistički obrađuje signale iz detektora, omogučavajući ranu detekciju sporogorućih požara, prilagođavanje uvjetima okoline i neosjetljivost na lažne alarme
 • osjetljivost 10 do 50 puta veća od optičkih detektora, nominalna osjetljivost 0.03%
 • montaža na podnožje B501 ili B710LP (niskoprofilno)
 • postavljanje adrese rotacijskim preklopnicima, automatsko prepoznavanje vrste detektora
 • dvije dvobojne LED lampice – trepće zeleno za normalan rad (moguće isključiti LED)
 • konstantno svijetle crveno u alarmu
 • testiranje magnetom ili automatsko testiranje iz centrale


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 15 do 28 Vdc, potrošnja 230 µA, 6.5 mA u alarmu (LED on)

M700KAC (M500K)


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ručni javljač požara s ugrađenim adresabilnim monitor modulom
 • po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača
 • automatsko aktiviranje nakon razbijanja stakla
 • nadžbukna ili podžbukna montaža
 • samoljepljiva poruka na više jezika
 • nije pogodan za vanjsku montažu (za vanjsku montaža koristiti CSA1469 (BG14S) i neki od ulaznih adresabilnih modula)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • potrošnja 210 µA
 • dimenzije: 87 mm x 87 mm x 52 mm; radna temperatura od 0°C do 50°C

M700XE (ISO-X)


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • izolacijski modul za izoliranje kvarova u petlji
 • svaki M700XE podržava do 25 adresabilnih uređaja
 • instalacija u M200 SMB ili standardnu podžbuknu kutiju 100 mm x 100 mm
 • pomoću plastičnog adaptera M200E-DIN moguća montaža na DIN elektroinstalacijsku šinu (35×7,5mm)
 • LED lampica za signalizaciju rada, automatsko resetiranje
 • montaža na panel pomocu adaptera M200-PMB
 • visok stupanj otpornosti na elektromagnetske smetnje
 • automatski reset
 • napajanje iz petlje
 • ne troši adresu u petlji

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje: 15 – 32 Vdc
 • potrošnja: 200 µA (u mirovanju); struja izolacije: 15mA
 • max. promjer priključnog vodiča: 2,5 mm2
 • dimenzije: 93 x 94 x 23 mm

M710E (MMX1)


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • ulazni monitor modul za priključivanje uređaja s NO kontaktima
 • ugrađen izolator modul (za izoliranje kvarova petlje)
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • LED lampica za signalizaciju rada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24 Vdc, potrošnja 200 µA
 • instalacija u kutiju M200SMB

MB-2S


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • aktivna infracrvena vatrodojavna barijera
 • sastoji se od predajnika/prijemnika i ogledala
 • autoresetiranje u slučaju trenutnog prekida zrake
 • podešavanje osjetljivosti, LED za nišanjenje
 • relejni alarmni izlaz
 • moguće zaštititi do 500 m2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 8-40 Vdc, potrošnja 23mA/24Vdc
 • dimenzije predajnika/prijemnika 150 x 80 x 80 mm


MCX-55


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni ulazni /izlazni modul; 5 ulaza/5 izlaza
 • ovaj modul troši 10 uzastopnih adresa (od 99 raspoloživih za module u svakoj petlji adresabilne Notifier vatrodojavne centrale)
 • ulazni monitor modul za priključivanje uredaja s NO ili NC kontaktima, podržava dvožično otvoreno ožičenje, ili četverožičnu petlju
 • u slučaju otvorenog ožičenja potreban je zaključni otpornik 47K, opcijski se može spojiti 33K otpornik za nadzor kratkog spoja, četverožično ožičenje omogućava detekciju alarma i u slučaju prekida petlje
 • izlazi su beznaponski kontakti (FORM C) namijenjeni otporničkim teretima do 2A/30Vdc
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • LED lampica za signalizaciju rada

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24 Vdc
 • Pročitano 202 puta


MMA1


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni ulazni / izlazni modul
 • ulazni monitor modul za priključivanje uređaja s NO kontaktima / izlazni upravljački
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • dvobojna LED lampica za signalizaciju rada, izlaz za dodatni LED

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 15-32Vdc (analogna petlja), potrošnja 350µA/500µA
 • dimenzije 92mm x 50mm x 29mm

MMX-10


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni ulazni modul; 10 ulaza, troši 10 uzastopnih adresa u adresabilnoj petlji
 • ulazni monitor modul za priključivanje uređaja s NO kontaktima
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • LED lampica za signalizaciju rada


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24 Vdc, potrošnja 200 µA


MMX101


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni ulazni modul;(33x70x10mm)
 • ulazni monitor modul za priključivanje uređaja s NO kontaktima
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • automatsko prepoznavanje vrste modula

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 24 Vdc

S300 RPTU


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • dvojni predajnik/prijemnik (infracrveni, ili radio ukoliko se koristi s S300SAT)
 • bez skidanja detektora s podnožja, omogućava programiranje osjetljivosti, očitavanje vrijednosti optičke komore ili termoelementa, programiranje datuma zadnjeg održavanja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • s udaljenosti 3-4 cm moguće direktna infracrvena komunikacija s detektorima
 • korištenjem ”naglavnog” adaptera S300SAT moguća radio komunikacija s detektorima na udaljenostima 4-5m


S300 RTU


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • uređaj za daljinsko testiranje detektora laserskom zrakom male snage
 • omogućava daljinsko testiranje detektora serije 800 (SD851/FD851) i ECO1000

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • max udaljenost od detektora 4-5m

S300 SAT


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • “naglavni” adapter za montaža, skidanje, testiranje i programiranje detektora serije 800
 • omogućava dvosmjernu radio komunikaciju detektora serije 800 s uređajem za daljinsko programiranje S300RPTU

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • max. udaljenost detektora s postavljenim adapterom: 4-5m

S300 ZDU


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • omogućava pretvaranje jedna zone klasične vatrodojavne centrale (npr AM200, CFP12-24 …) u adresabilnu zonu
 • koristi detektore serije 800, daje brzu i točnu informaciju o mjestu izbijanja požara
 • kompatibilan sa svim klasičnim vatrodojavnim centralama
 • posjeduje LCD displej na kojem se prikazuje adresa detektora koji je u alarmu ili kvaru
 • spajanje do 25 detektora na jedan modul S300ZDU (zonu)
 • prelistavanje alarma prema slijedu, prikaz greške-kratkog spoja u ožičenju
 • dvožično povezivanje s klasičnom vatrodojavnom centralom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • dimenzije 40x137x40 mm
 • težina 170g
 • napajanje iz zone centrale 15-29 Vdc
 • potrošnja 100 µA/24Vdc (nije uračunata potrošnja detektora)
 • radna temperatura -10°C to +50°C
 • relativna vlažnost 5% – 95%

SOLO AER


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • sprej za testiranje optičkih i ionizacijskih vatrodojavnih detektora


ZMX-1


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 • adresabilni ulazni modul; instalacija u SMB-500 ili standardnu podžbuknu kutiju 100 mm x 100 mm
 • modul za spajanje klasičnih dvožičnih vatrodojavnih detektora
 • postavljanje adrese modula s dva rotacijska preklopnika
 • napajanje klasičnih detektora moguće ili iz adresabilne petlje (do 9mA/24Vdc), ili iz zasebnog izvora napajanja
 • korištenjem dodatnog napajača, komunikacijska petlja je u potpunosti izolirana od klasičnih detektora i dodatnog napajača
 • automatsko prepoznavanje vrste modula
 • max. potrošnja klasičnih javljača 60 mA
 • zaključni otpornik 3,9 kOhma
 • LED lampica za signalizaciju rada
 • resetiranje klasičnih javljača moguće s vatrodojavne centrale

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • napajanje 15-32 Vdc, potrošnja 200 µA / max 5,1mA uz uključenu LED
 • instalacija u kutiju SMB-500 (dim. 125 x 125 x 55 mm)